Linux Software RAID

Tyto stránky slouží jako moje poznámky k Linuxovému nástroji mdadm, který slouží k vytváření a správě softwarového RAIDu pod OS Linux.

Vytvoření softwarového RAIDu

Než začneme vytvářet softwarový radi, tak je potřeba rozdělit potřebné disky (alespoň dva) na několik (alespoň jeden :-)) diskových oddílů. Tyto diskové oddíly musí být označeny jako Linux RAID samorozpoznatelný. Rozdělení disků provedeme pomocí nástroje fdisk nebo parted.

Poznámka: softwarový RAID lze testovat i na jednom disku, kdy si disk rozdělíme na několik diskových oddílů. Takové použití ovšem nemá žádný praktický význam, protože při poškození tohoto disku přijdeme o všechna data. RAID má obecně sloužit jako prevence proti ztrátě dat při selhání jednoho z disků.

Předpokládejme, že máme vytvořeno na 4 discích 4 diskové oddíly, které jsou označené jako Linux RAID samorozpoznatelný. Tyto diskové oddíly mají odpovídající blokové zařízení: /dev/sda2, /dev/sdb2, /dev/sdc2 a /dev/sdd2. S takovým počtem disků si můžeme vytvořit například RAID5 pomocí následujícího příkazu:

mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4 /dev/sda2 /dev/sdb2 /dev/sdc2 /dev/sdd2

Parametrem /dev/md0 říkáme, že /dev/md0 bude blokové zařízení, které se bude používat k práci s vlastním RAIDem. Volbou –level=5 říkáme programu mdadm, že chceme vytvořit raid5. Volba –raid-devices=4 říká, že RAID 5 bude obsahovat 4 zařízení. Nakonec předáme programu 4 parametry s příslušnými blokovými zařízeními, které budou tvořit vlastní RAID.

Příkazem

mdadm -D /dev/md0

můžeme zjist v jakém stavu se RAID nachází. Výpis by měl obsahovat něco podobného:

/dev/md0:
    Version : 00.90.03
 Creation Time : Fri Oct 24 13:02:27 2008
   Raid Level : raid5
   Array Size : 312960 (305.68 MiB 320.47 MB)
 Used Dev Size : 104320 (101.89 MiB 106.82 MB)
  Raid Devices : 4
 Total Devices : 4
Preferred Minor : 0
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Fri Oct 24 13:02:38 2008
     State : clean, degraded, recovering
 Active Devices : 3
Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 1

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 64K

 Rebuild Status : 55% complete

      UUID : 003b8b54:2fb3c710:4f0683dc:de30543b (local to host blender)
     Events : 0.4

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    0    8    17    0   active sync  /dev/sda2
    1    8    18    1   active sync  /dev/sdb2
    2    8    19    2   active sync  /dev/sdc2
    3    0    0    -   removed

    4    8    21    3   spare rebuilding  /dev/sdd2

Co to znamená, že po vytvoření RAIDU se jeden diskový oddíl označí jako spare a začne jeho obnova ze tří prvních disků. Než se RAID dostane do “čistého” stavu, tak může chvilku trvat v závislosti na velikosti a rychlosti vašich diskových oddílu. Vlastní zformátování diskového oddílu a používání bych provedl až, když je RAID v “čistém” stavu a vaše data jsou chráněna.

Při vytváření RAIDU je možné raid5 vytvořit v tzv. degradovaném stavu, kdy mu nedáte k dispozici všechny potřebné diskové oddíly:

mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4 /dev/sda2 missing /dev/sdc2 /dev/sdd2

Jaké to má výhody a nevýhody? Nevýhoda je celkem jasná. vaše data nejsou tolik chráněna, protože při výpadku jednoho z disků přijdete o vše! Výhoda je v kombinaci s paramatrem –assume-clean, kdy vytváříme RAID již z diskových oddílů, které již byly součástí nějakého RAIDu (toto se velmi hodí, pokud řešíte nějaké problémy).

Přidání Spare disku

Pokud máme k dispozici další disk, tak ho můžeme přidat jako tzv. spare disk. Takový disk slouží jako záložní disk. Když se jeden z disků poškodí, tak je tento disk použit okamžitě k obnově RAIDU. Disk musí mít stejné rozdělení jako předchozí disky. Jeho přidání provedeme následujícím příkazem:

mdadm /dev/md0 -a /dev/sde2

Do RAIDU můžeme přidat libovolné množství spare disků, ale to je plýtvání. Spíše se využívá toho, že jeden spare disk je sdílen mezi více RAIDy. Výpis pomocí:

mdadm -D /dev/md0

po přidání spare disku vypadá následovně:

/dev/md0:
    Version : 00.90.03
 Creation Time : Fri Oct 24 13:02:27 2008
   Raid Level : raid5
   Array Size : 312960 (305.68 MiB 320.47 MB)
 Used Dev Size : 104320 (101.89 MiB 106.82 MB)
  Raid Devices : 4
 Total Devices : 5
Preferred Minor : 0
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Fri Oct 24 13:07:27 2008
     State : clean
 Active Devices : 4
Working Devices : 5
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 1

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 64K

      UUID : 003b8b54:2fb3c710:4f0683dc:de30543b (local to host blender)
     Events : 0.6

  Number  Major  Minor  RaidDevice State
    0    8    17    0   active sync  /dev/sda2
    1    8    18    1   active sync  /dev/sdb2
    2    8    19    2   active sync  /dev/sdc2
    3    8    21    3   active sync  /dev/sdd2

    4    8    22    -   spare  /dev/sde2

Odstranění vadného disku

Pokud chceme odstranit vadný disk, tak pokud tomu tak již není, tak je potřeba ho za vadný označit:

hdadm /dev/md0 -f /dev/sdb2

pak je potřeba vadný disk odebrat:

hdadm /dev/md0 -r /dev/sdb2

V této situaci se buď diskové pole nachází v degradovaném stavu (pokud jste neměli přidaný spare disk), nebo začala obnova dat na spare disk.

comments powered by Disqus