Linux and Libraries

Poznámka: toto jsou moje osobní poznámky o chování a vytáření různých knohoven pod OS Linux

Knihovny a systémové proměnné

Pokud potřebujete otestovat nějakou sdílenou knihovnu, tak není potřebovat instalovat ji někam do systému. Postačí, když vytvoříte systémovou proměnnou ‘'’LD_LIBRARY_PATH’’’ a nastavíte ji příznak pro vyexportování.

export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/your/library

Pokud potřebujete testovat knihovnu s Pythoním modulem, tak na to potřebujete nastavit jinou systémovou proměnnou ‘'’PYTHONPATH’’’

$ export PYTHONPATH=/path/to/your/python/module

Externí odkazy

comments powered by Disqus