Virtualization and libVirt

Když chceme začít virtualizovat, tak je nejprve nutné si nějaký virtualizovaný OS nainstalovat. Například můžeme použít 64 bitový CentOS Linux virtualizovaný pomocí technologie XEN.

XEN

XEN použijeme tehdy, pokud chceme použít paravirtulizované prostředí:

virt-install --paravirt \
   --name pokus \
   --ram 512 \
   --file=/home/xen/pokus.img \
   --file-size 20 \
   --nonsparse \
   --nographics \
   --os-type=linux --os-variant=rhel5.4 \
   --location http://ftp.cvut.cz/centos/5.5/os/x86_64/ \
   --mac 00:16:3e:00:11:22 --bridge xenbr0

Význam jednotlivých voleb a parametrů je následující:

 • –paravirt … paravirtualizace pomocí Xen je naše volba
 • –name pokus … název virtuálního stroje
 • –ram 512 … virtuálnímu stroji vyhradíme 512MB RAM
 • –file=/home/xen/pokus.img … disk virtuální stroj uložíme do souboru
 • –file-size 20 … kterýžto bude mít 20GB
 • –nonsparse … a nebude obsahovat díry, takže IO operace budou rychlé jako z praku
 • –nographics … nepotřebujeme žádnou grafiku
 • –os-type=linux –os-variant=rhel5 … prý nepatrně zlepšuje výkon
 • –location http://ftp.cvut.cz/centos/5.3/os/x86_64/ … umístění instalačního média
 • –mac 00:16:3e:00:11:22 … MAC adresa virtuální síťové karty (Xen má rozsah: 00:16:3e:..:..:..)
 • –bridge xenbr0 … a jelikož chceme, aby byl virtuální stroj viditelný na vnější síti, tak budeme bridgovat

Windows XP

Pokud chcete použít Xen k virtualizaci Windows XP, tak je potřeba instalovat Windows pomocí obrazu instalačního CD Windows XP SP2 (nikoliv SP3 … s ním instalace selže). Vlastní příkaz potom může vypadat následovně:

virt-install --hvm \
   --name windows_xp \
   --ram 512 \
   --file=/home/xen/windows_xp.img \
   --file-size 20 \
   --nonsparse \
   --os-type=windows \
   --os-variant=winxp \
   --cdrom /root/iso/windows_xp_pro_sp2.iso \
   --mac 00:16:3e:12:34:56 \
   --bridge xenbr0

KVM

Pokud chceme použít plnou virtualizaci, tak můžeme použít KVM. Před použitím KVM je potřeba ověřit, že procesor má podporu pro virtualizaci. Když vypíšeme obsah souboru /proc/cpuinfo, tak procesor(y) by měli mít příznak vmx (Intel) nebo vms (AMD). Potom je také většinou potřeba podporu pro virtualizaci zapnout v BIOSu. Bývá většinou vypnutá. To, jestli je zapnutá nebo ne ne, lze poznat pomocí příkazu:

dmesg | grep kvm

V případě, že je v podpora pro virtualizaci v BIOSu vypnutá, tak to vrátí

kvm: disabled by bios

Síťový most

Než nainstalujeme KVM, tak je nejprve potřeba nastavit síťový most, protože KVM to za nás na rozdíl od Xenu neudělá. Je potřeba vytvořit soubor:

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0

který bude obsahovat následující konfiguraci:

DEVICE="br0"
TYPE="Bridge"
BOOTPROTO="dhcp"
ONBOOT="yes"
DELAY="0"
NM_CONTROLLED="no"

Následně je potřeba upravit konfigurační soubor odpovídající síťovému zařízení, které chceme přemostit. V našem případě to bylo zařízeni em1:

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-em1

kde bylo potřeba upravit/přidat tyto řádky:

NM_CONTROLLED="no" 
BRIDGE="br0"

Nakonec je potřeba restartovat nastavení sítě pomocí

service network restart

Vlastní instalace

Vlastní instalaci lze provést několika způsoby. My si ukážeme instalaci pomocí příkazu virt-install:

virt-install \
   --accelerate --hvm \
   --connect qemu:///system \
   --name pokus \
   --ram 512 \
   --file=/home/kvm/pokus.img \
   --file-size 20 \
   --nonsparse \
   --vnc --noautoconsole \
   --os-type=linux --os-variant=rhel6.3 \
   --location http://ftp.cvut.cz/centos/6.3/os/x86_64/ \
   --mac 52:54:00**:00:11:22 --network=bridge:br0

Tento příkaz pouze spustí instalaci. Vlastní průběh instalace je nutné sledovat a provádět například přes virt-manager, který se připojí k hypervizorovi (lze i vzdáleně pomocí ssh).

Poznámky:

 • Není možné zároveň používat paravirtualizační řešení postavené na XENu a plnou virtualizaci postavenou na KVM.
 • Význam jednotlivých voleb a parametrů je stejný jako u prvního případu. Jsou zde pouze zvýrazněny rozdíly proti XENu.
 • Výchozím hypervizorem je na RedHatu 5 XEN a pokud nechcete při každém použití příkazu virsh nastavovat jako hypervizor KVM, tak je vhodné nastavit si systémovou proměnou:
export VIRSH_DEFAULT_CONNECT_URI="qemu:///system"

Rozsahy MAC adres

Každý výrobce síťových karet má přidělený nějaký rozsah nebo rozsahy MAC adres. Podobně je to i s tvůrci virtualizačních řešení.

 • VMWare/ESXi: 00:50:56:00:00:00 / 00:50:56:3E:FF:FF
 • XEN: 00:16:3E:00:00:00 / 00:16:3E:FF:FF:FF
 • VirtualBox: 08:00:27:00:00:00 / 08:00:27:FF:FF:FF
 • KVM: 52:54:00:00:00:00 / 52:54:00:FF:FF:FF

Bohužel zde už vůbec neexistují mechanismy, které by zamezili tomu, aby na světě nebyli dva virtuální stroje se stejnou MAC adresou. V každém případě je na vás, abyste zajistili unikátnost všech virtualizovaných strojů ve vaší síti.

Generování náhodných MAC adres

Pro KVM lze náhodnou MAC adresu vygenerovat pomocí:

printf '52:54:00:%02X:%02X:%02X\n' $((RANDOM%256)) $((RANDOM%256)) $((RANDOM%256))
comments powered by Disqus