UNIX a Internet

Samba

Autor: Jiří Hnídek / jiri.hnidek@tul.cz

Protokol SMB

 • SMB je zkratka pro Server Message Block (původně protokol LAN Manager)
 • IBM a Microsoft, původně NetBIOS, dnes TCP/IP
 • Poskytované služby (pomocí RPC)
  • Autentizace uživatelů
  • Sdílení souborů
  • Tisk na vzdálené tiskárny

Samba

 • Open source projekt (1992), www.samba.org
 • Implementace SMB protokolu
 • Jakýkoliv systém (Linux, BSD, Mac OS X) může komunikovat jako Windows server nebo klient
 • Konfigurační soubory: /etc/samba
 • Běhové soubory: /var/lib/samba

Server & klient

 • Server
  • Dva démoni napsané v jazyce C
   • smbd: pro sdílení, tisk, autentizaci
   • nmbd: pro správu jmen stanic v síti
 • Klient
  • V Linuxu jako síťový souborový systém (ovladač v jádře)
  • Původně modul smb, dnes cifs (asynchronní komunikace)

Uživatelé na Samba serveru

 • Samba server eviduje vlastní uživatele, ale v systému musí existovat stejnojmenný unixový uživatel
 • Server využívá běžná oprávnění na soubory a adresáře (přístup k souborům/adresářům řeší systém a nikoliv server)
 • Autentizace - hash hesla uložen v databázi Samby
  • Textový soubor, binární TDB soubory, externí LDAP server, ...
 • Hash hesla je odlišný od hashe, který používá PAM (/etc/shadow)

RPC

 • Remote Procedure Call
 • Meziprocesová komunikace přes počítačovou síť umožňující volání funkce na vzdáleném počítači
  • Jméno funkce i parametry se zabalí a odešlou
  • Příjemce rozbalí: funkce, parametry. Vykoná funkci
  • Zabalení výsledku a odeslání zpět
 • Zjednodušení implementace (SMB, NFS, ...)
 • Tvůrce síťové funkce neřeší logiku zasílání přes síť
 • Různé nevýhody
  • Bezpečnostní problémy, nelze předávat ukazatel
  • Neřeší se síťová optimalizace

Verze SMB

 • LAN Manager (1990)
  • Firma IBM
 • SMB (1991)
  • Implementace LAN Manager pro Windows (spolupráce IBM a Microsoft - OS/2)
 • CIFS (1996)
  • Windows 95/98
 • SMB2 (2006)
  • Windows Vista
 • SMB2.1
  • Windows 7

Názvy počítačů

 • Každý počítač (v "síti Windows") má své unikátní SMB jméno
 • Nesmí být stejné s jiným jménem v síti (uživatel, skupina)
 • Dříve dva samostatné systémy: Broadcast, WINS server
 • Dnes se využívá DNS
  • SMB jméno je shodné se jménem stanice v DNS
  • Očekává se synchronizace DHCP a DNS

SMB broadcast

 • Navrženo pro malé sítě LAN
 • Stanice oznamuje broadcastem své jméno
 • SMB broadcast se dále používá např. pro hlasování:
  • Master browser (magické číslo OS level)
  • Master browser má seznam všech stanic ve skupině (doméně)
  • Hlasování je periodické
  • Novější systém má větší číslo - vetší šance na výhru

WINS server

 • Udržuje databázi jmen
 • Stanice se na něj průběžně ohlašují
 • WINS server vytváří jejich seznam (jméno, IP adresa)
 • Poskytuje na dotaz překlad (SMB) jména na IP adresu
 • Dnes nahrazeno DNS (od Windows 2000)
 • DNS je stejně nutné pro fungování IP sítí

Doména Windows

 • Plochá centrální databáze obsahující uživatele, skupiny, počítače
 • Uživatel: jméno, heslo, členství ve skupinách
 • Stanice se do domény také přihlašuje (má vlastní jméno + heslo)
 • Pro přidání stanice do domény nutné heslo správce domény

PDC

 • PDC - Primary Domain Controller
  • Obsahuje databázi domény
  • Provádí autentizaci uživatelů
 • BDC - Backup Domain Controller
  • Kompletní kopie PDC
  • V případě výpadku PDC ho může zastoupit po obnovení spojení synchronizace změn
  • Například změněná hesla, pozná podle časových značek
  • PDC i BDC musí mít synchronizován čas

Active Directory

 • Strukturovaná centrální databáze
 • Náhrada za jednoduché ploché Domény
 • Vlastně implementace LDAP
 • Stromová struktura, kde podstromy spravují samostatné servery
 • Autorizační tikety od nekompatibilního Kerberosu
 • Distribuovaná struktura
 • Samba 4 umí fungovat jako AD

UNC

 • Uniform Naming Convention
 • Označení umístění síťového zdroje v síti Winsows
 • Sdílený adresář, soubor, tiskárna, např:
 • \\Computer\SharedFolder\Directory

Konfigurační soubory

 • Hlavní konfigurační soubor: /etc/samba/smb.conf
 • Jednoduchý textový soubor
 • Volby ve formě: parametr = hodnota
 • Globální sekce: [global]
  • Zavádí nastavení platná pro celou konfiguraci
 • Sekce pro jednotlivá sdílení: [share_name]
  • Jednotlivé sekce si mohou předefinovat globální nastavení

Sdílený adresář

 • Běžný adresář v systému
 • V konfiguračním souboru definován jako sekce
 • Lze využít globální parametry, ale i sekční
 • Omezení přístupu (uživatel, skupina), omezení zápisu, maska oprávnění pro nové soubory, ...

[public]
    comment = Public folder
    path = /home/public
    browseable = yes
    writable = yes
    guest ok = yes

Tiskový server

 • Nabízí ke sdílení tiskárny aktuálního systému
 • Lokálně tiskový subsystém je většinou CUPS
 • Přijatá data se předávají tiskovému subsystému

[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    browseable = no
    guest ok = no
    writable = no
    printable = yes

Příklad konfiguračního souboru


[global]
	workgroup = WORKGROUP
	security = USER
[test] 
	comment = Test Shared Folder
	path = /export/samba/test
	read only = no
	guest ok = yes

Autentizace na Samba serveru

 • Autentizace uživatele: parametr security
 • SHARE
  • Prostředky přístupné všem (jako u Win 3.x, Win 95, ...)
  • Podle hesla povoleno čtení, nebo čtení i zápis
 • USER
  • Každý uživatel jméno + heslo (jako Windows NT)
 • SERVER, DOMAIN
  • Autentizace přeposílána na jiný Win či Samba server
 • ADS
  • Jako DOMAIN, ale pro autentizaci Kerberos

Založení uživatelského účtu

 • Nejprve je nutné založit uživatele v systému:
 • $ useradd josef.novak
 • Tím se vytvoří domácí adresář a záznam v /etc/passwd
 • Heslo v /etc/shadow vytvoříme pomocí:
 • $ passwd josef.novak
 • Založení uživatele + hesla v Sambě:
 • $ smbpasswd -a josef.novak

Cestovní profily

 • Samba server musí zároveň sloužit jako PDC
 • Stanice musí být zaregistrovaná v doméně
 • Uživatelé mají účet na Samba serveru
 • Profily se ukládají do domácího adresáře:
  • V podadresáři profile (WinXP)
  • V profile.V2 (Win7)
 • Když je profil poškozen, tak uživatel si profil sám nemůže smazat/opravit
 • Synchronizace profilů je neefektivní. Při přihlášení profil kopírován ze serveru na lokální počítač, při odhlášení kopírován zpět.

Děkuji za pozornost. Nějaké otázky?