UNIX a Internet

Monitoring

Autor: Jiří Hnídek / jiri.hnidek@tul.cz

Logové soubory

 • Soubory (většinou textové) se záznamem běhu nějakého démona.
 • Logové soubory se většinou nacházejí v adresáři:
 • /var/log
 • Nové záznamy se přidávají na konec souboru.
 • Logové soubory umožňují:
  • Objevovat chyby a problémy
  • Provádět statistiky přístupu

Logování

 • Lze provádět různě. Třeba pomocí:
 • fprintf(logfile, "Error: Fire in server room.\n");
 • V praxi budeme potřebovat nějaké ty úrovně logů. Něco jako:
 • my_log_print(LOG_LEVEL_ERR, "Error: Fire in server room.\n");
 • Jak naložit s více procesama, vláknama, ...
 • Hele, nevymýšlím náhodou znovu kolo? ... Nóó, jasně. Existuje přeci syslog.

Syslog

 • Umožňuje konfigurovat jaký logový soubro se bude používat openlog().
 • Zápis logových zpráv lze s různými ůrovněmi pomocí syslog() a vsyslog()
 • Logový soubor lze uzavřít pomocí closelog()
 • Všechna volání jsou thread-safe
 • Více informací v man syslog

Logrotate

 • Pokud bychom nechali démon zapisovat do logového souboru, tak by mohl narůst do olbřích rozměrů a zaplnit volné místo na disku
 • Z toho důdovodu je vhodné logové soubor pravidelně "rotovat".
 • Aktuální logový soubor (např.: daemon.log) se přejmenuje (např na daemon.log.1.backup) a vytvoří se nový prázdný logový soubor.
 • Pokud existovala nějaká starší záloha s kolizním jménem, tak se přejmenovala (na daemon.log.2.backup)
 • Nejstarší logový soubor se dle konfigurace maže

Konfigurace logrotate

 • Rotování logů lze provádět ručně pomocí příkazu logrotate.
 • Většinou se pouští pravidelně pomocí cronu
 • Konfigurační soubory pro rotaci jednotlivých logový souborů se nacházejí v /etc/logrotate.d/
 • Lze použít i k rotování automatických záloh databáze, statických souborů webu, atd.

Příklad konfiguračního souboru

/var/log/httpd/*log {
  missingok
  notifempty
  rotate 10
  sharedscripts
  compress
  postrotate
    /bin/systemctl reload httpd.service > /dev/null 2>/dev/null || true
  endscript
}

dmesg

 • Příkaz dmesg umožňuje kontrolovat a vypisovat chybové zprávy jádra
 • Viz.: man dmesg

Logwatch

 • Systém pro monitorování logů
 • Umožňuje odhalovat neúspěšné pokusy o přihlášení, přístup k administrátorským nástrojům, atd.
 • Lze rozšiřovat pomocí modulů
 • Nutné pravidelně pouštět (většinou pomocí cronu)

Was ist das "Cron"?

 • Démon, který v pravidelných intervalech spouští požadové příkazy
 • Každý uživatel si může upravovat svoji cron tabulku:
 • crontab -e
 • Konfigurační soubor může mít následující podobu:
 • # Try to destroy this system every day at 4:20
  20 4 * * * /usr/bin/rm -rf /
  
 • Více informací v man 5 crontab
 • Pravidelně spouštěné služby se pouští pomocí skriptů v adresářích /etc/cron.*/

Rootkit Hunter

 • Ano, i váš unixový server může být hacknutý
 • Pokud vám ho hackne hacker, tak se o tom pravděpodobně nedozvíte
 • V případě automatizovaných útoků lze nainstalovaný rootkit odhalit pomocí nástroje rkhunter
 • Nutné pravidělně spouštět pomocí cronu

Sensory

 • Zdraví hardwaru lze kontrolovat čichem, poslechem a pohledem, ale v produkčním nasazení je lepší využít monitoring pomocí senzorů
 • Senzory v počítači vám mohou kontrolovat spoustu užitešných parametrů:
  • Teplotu procesoru
  • Rychlost otáčení větráků
  • Chybovost paměti
 • V linuxu toto zajištuje projekt: www.lm-sensors.org

S.M.A.R.T.

 • Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology.
 • Umožňuje monitorovat spolehlivost disku a převídat jeho poruchy.
 • Není to všemocná technologie, ale některé problémy skutečně pomáhá detekovat.
 • V Linuxu lze použít balík nástrojů: smartmontools.
 • smartctl -i /dev/sda

RAID

 • Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks
 • Používá se ke zvýšení spolehlivostí uložení dat na pevných discích
 • RAID může být: softwarový a hardwarový
 • Typicky se používají tyto typy: RAID 1. RAID 5 a RAID 6
 • Softwarový RAID lze v Linuxu vytvořit pomocí: mdadm
 • Pro správu hardwarových RAIDů je nutné použít specifické nástroje daného výrobce.
 • Některé implementace umožňují zvětšování RAIDu.

Out-of-band Management Card

 • Přídavná karta do serveru, která umožňuje vzdálený management hardwaru.
 • Umožňuje vzdáleně zapnout, restartovat a vypnout server.
 • Umožňuje monitorovat parametry hardwaru (teplota, větráky, zdroje, atd.)
 • Často poskytuje vzdálenoý terminál (můžete vzdáleně konfigurovat "BIOS")
 • Pouze u "značkových" serverů: Dell, HP, IBM, ...
 • Je to věc, kterou na svém serveru určitě chcete.

IPMI

 • Intelligent Platform Management Interface
 • Standard pro out-of-banc management
 • Umožňuje centralizovat správu více serverů od více výrobců.

SMNP

 • Simple Network Management Protocol
 • Síťový protokol pro vzdálenou správu a management různých síťových zařízení.
 • Často lze použít pro monitoring datových toků na switchích a dalších síťových prvcích.
 • Lze samozřejmě použít i pro monitoring serverů a počítačů a unifikovat monitoring více zařízení.

Top Ten

 • K zobrazení "top-ten" procesů vytěžující váš systém lze použít různé "top" konzolové příkazy:
  • top klasické top-ten procesů podle vytěžování systémových prostředků
  • htop alternativa ke klasickému topu
  • iotop top-ten procesů podle zápisu/čtení dat na disk
  • jnettop zobrazuje statistiku přenosů po síti

Nagios & Icinga

 • Původní systém Nagios (pomalý vývoj, one man show).
 • Icinga: fork Nagiosu, velká komunita, moderní webové rozhraní.
 • Systémy pro monitoring zdraví serverů a síťových zařízení.

Definujeme hosta

Konfigurační soubor icingy (nachází se v /etc/icinga/) kontrolující server musí začínat konfigurací hosta

define host {
  use     linux-server
  host_name  virtual01.server.company.com
  parents   server.company.com
  alias    virtual01
  address   147.230.12.23
  address6  2001:718:1c01:72:7a2b:cbff:fe1f:1234
  contacts  john_doe
}

Ping

 • Příklad vzdálené služby
 • Základní způsob jak zjisti, zda je dané zařízení dostupné
 • Vhodné kontrolovat jak IPv4 tak IPv6
 • Je vhodné takto kontrolovat všechny NIC (servery jich většinou mají více)

Příklad konfigurace PINGu

Musíme vytvořit konfiguraci jak pro ping po IPv4 tak pro ping po IPv6

define service {
  use           remote-service
  host_name        virtual01.server.company.com
  service_description   PING
  check_command      check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}
define service {
  use           remote-service
  host_name        virtual01.server.company.com
  service_description   PING6
  check_command      check_ping6!100.0,20%!500.0,60%
}

Vzdálená služba

Typicky se používá ke kontrole dostupnosti server na portu pomocí vybraného protokolu

define service {
  use           remote-service
  host_name        virtual01.server.company.com
  service_description   HTTP www.company.com IPv4
  check_command      check_http_vhost!www.company.com!-4
  notifications_enabled  1
}
define service {
  use           remote-service
  host_name        virtual01.server.company.com
  service_description   HTTPS www.company.com IPv6
  check_command      check_https_vhost!www.company.com!-6
  notifications_enabled  1
}

Lokální služba

Slouží ke kontrole lokálních vlastnosti daného stroje (CPU load, využití paměti, swapu, atd).

define service {
  use           local-service
  host_name        localhost
  service_description   CPU Load
  check_command      check_load
}

NRPE

 • Nagios Remote Plugin Executor
 • Umožňuje kontrolovat lokální vlastnosti na vzdálených strojích.
 • Nutné mít na vzdáleném stroji spuštěnou službu nrped a na firewallu otevřený příslušný TCP port (5666).
 • Na vzdáleném stroji je taktéž nutné mít nainstalované všechny příslušné nagios pluginy.

NRPE služba

Příklad konfigurace vzdálené služby


define service {
  use           remote-service
  host_name        virtual01.server.company.com
  service_description   CPU Load
  check_command      check_nrpe!check_load
}

Seznam doporučených pluginů

Na každý server se hodí trochu něco jiného, ale na server od Dellu připojený na UPS od APC bych doporučil toto:

check_openmanage, check_ups, check_local_load, check_local_users, check_local_procs, check_local_disk, check_local_swap, check_updates, check_ssh, check_http, check_https

Zennos

www.zenoss.com

Zabbix

www.zabbix.com

Statistiky přístupu na web

Google Analytics - So Simple! So danger?


And Now. Something completely different.

my-netdata.io

Děkuji za pozornost. Nějaké otázky?