UNIX a Internet

Clustery

Autor: Jiří Hnídek / jiri.hnidek@tul.cz

Dělení clusterů

 • Výpočetní - vědecké výpočty, rendering, atd.
 • Rozklad zátěže - většinou webové aplikace
 • Vysoká dostupnost - web, DNS, SMTP, atd.

Instalace mnoha strojů

Pokud musíte nainstalovat velké množství počítačů (servery, počítače v učebně, výpočetní cluster, atd.), tak je nesmysl každý stroj instalovat ručně z CD/DVD/flash.

V případě Linuxu si můžete práci poměrně hodně zjednodušit pomocí mnoha nástrojů.

Wake-on-LAN

 • Standard, který umožňuje počítač probudit pomocí speciálního paketu
 • Probouzení počítače musí být povoleno v BIOSu
 • Paket se posílá broadcastem (nemůže opustit podsíť)
 • V Linuxu lze k tomuto účelu použít příkaz: ether-wake

PXE

 • Standard, který umožňuje ve spolupráci s DHCP boot počítače ze sítě
 • Vhodné pro start bezdiskových stanic, uzlů výpočetního clusteru, atd.

TFTP

 • Zjednodušená varianta protokolu FTP
 • Používá transportní protokol UDP
 • Bez autentizace uživatele

Kickstart

 • Instalátor Anaconda během instalce OS vytváří tzv. kickstart soubor.
 • Kickstart soubor obsahuje zvolená nastavení během instalace
  • Rozdělení disku
  • Seznam instalovaných balíků
  • Hash vytvořených uživatelů včetně roota
  • A mnoho dalšího
 • Kickstart soubor lze upravit a použít k automatické instalaci dalších strojů
 • Během startu se instalátoru předá pomocí: ks=http://company.com/ks.conf

Enterprise Virtualizace

Pokud máte spravovat a vytvářet stovky až tisíce virtuálních strojů na desítkách až stovkách fyzických počítačů, tak není možné to dělat efektivně pomocí VirtualBoxu, KVM, Xenu.

V takové situaci je vhodné použít některou z následujících technologií:

 • OpenStack
 • oVirt
 • Red Hat Enterprise Virtualization (komerční oVirt)
 • VMWaru ESXi

Tencí klienti

 • Většina programů běží na centrálním serveru
 • Na klientech běží defakto pouze X server (pokud se používá Linux)
 • Linux Terminal Server Project

Výpočetní clustery

MPI

 • Message Passing Interface
 • Několik implementací. Například: www.open-mpi.org

Plánování úloh

Monitoring clusteru

Orchestrace

SpaceWalk

spacewalk.redhat.com

Puppet

puppet.com

Chef

www.chef.io/chef/

SaltStack

saltstack.com

OpenShift

Platforma pro správu, deployment, vyvažování, ... velkého množství kontejnerových aplikací

OpenSource variantu je možné stáhnout a vyzkoušet z www.openshift.org

Komerční variantu umožňuje použít jednu konfiguraci: www.openshift.com

Docker

Kubernetes

Atomic

ETCD

HA Linux

Děkuji za pozornost. Nějaké otázky?