UNIX a Internet

SSL & TLS

Autor: Jiří Hnídek / jiri.hnidek@tul.cz

Knihovny aplikující TLS, SSL, DTLS, ...

 • Existuje mnoho knihoven implemnutjící bezpečnostní protokoly
 • Nejznámnější OpenSource knihovny jsou následující:
  • OpenSSL
  • NSS
  • GnuTLS

OpenSSL

 • Multiplatformní knihovna implementující nejen bezpečnostní protokoly a algoritmy
 • Licence: Apache, BSD
 • Nástroj pro manipulaci s certifikáty, řetězci certifikátů, klíči, atd.
 • Závisí na tom bezpečnost poloviny internetu: Apache, Nginx, atd.
 • Naprosto tragickým způsobem naprogramovaná. Chyby: Odhadnutelné tajné klíče, Heartbleed, atd.
  • Několik forků: LibreSSL, BoringSSL

NSS

 • It stands for: Network Security Service
 • Obdoba (konkurent) OpenSSL
 • Licence: Mozilla Public License
 • Používá to druhá půlka internetu: Firefox, Thunderbird, Google Chrome, atd.

GnuTLS

 • Obdoba (konkurent) OpenSSL a NSS
 • Licence: GPL
 • Používá ho třetí půlka internetu: Gnome, Wireshark, atd

TLS

 • Transport Layer Security
 • Nástupce SSL (Security Socket Layer)
 • Komplexní protokol pro zabezpečení transportního protokolu
 • Standardizovaný v RFC 5246 a RFC 6176
 • Protokol prezenční vrstvy
 • Umožňuje zabezpečit transportní protokoly: TCP, SCTP
 • Existuje varianta i pro datagramové protokoly (UDP, DCCP), která se jmenuje DTLS

Vlastnosti TLS

 • Zamezuje odposlechnutí a falšování zpráv
 • Umožňuje autentizovat server i klienta (autentizace klienta se skoro nepoužívá) pomocí certifikátů a CA.
 • TLS protokol má tři základní fáze:
  • TLS Handshake
  • Šifrování přenosu symetrickou šifrou
  • Ukončení přenosu
 • Několik verzí: TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3 (draft)

Kryptografické algoritmy

 • Během TLS handshaku si klient se serverem dohodnou používané kryptografické algorimty.
 • Seznam podporovaných algoritmů se u jednotlivých verzí liší.
 • Asymetrické šifry: Diffie-Hellmann, RSA, DSA
 • Symetrické šifry: RC-2, RC-4, IDEA, DES, Triple DES, AES, Camellia
 • Hash funkce: MD-2, MD-4, MD-5, SHA-1, SHA-2

TLS Handshake


    client                       server
     o                         o
     |                         |
     |          ClientHello          |
     +-Version,RandomNumber,CypherList,CompressionList->+----+
     |                         |  |
     |          ServerHello          |  |
   +----+<-Version,RandomNumber,CypherMeth,CompressionMeth-+<---+
   |  |      Certificate,ServerHelloDone      |
   |  |                         |
   |  |        ClientKeyExchange         |
   +--->+---------PreMasterSecret/PublicKey/None---------->+----+
     |      ChangeCipherSpec,Finished       |  |
     |                         |  |
     |        ChangeCipherSpec         |  |
     +<-------------------Finished----------------------+<---+
     |                         |
     .                         .

Popis TLS Handshaku - 1.

 • Klient nejprve pošle: nejvyšší podporovanou verzi TLS, náhodné číslo, seznam podporovaných šifrovacích a kompresních algoritmů.
 • Server v odpovědi pošle: vybranou verzi protokolu, náhodné číslo, vybrané varianty šifrovacích a kompresních algoritmů, svůj certifikát.
 • Server zde může po klientovi požadovat jeho vlastní certifikát.

Popis TLS Handshaku - 2.

 • Klient odpoví zprávou obsahující: PreMasterSecret, který obsahuje tajemství zašifrované veřejným klíčem (certifikát).
 • Klient i server si z PreMasterSecret a náhodných čísel dohodnutým způsobem (hash funkce) vygenerují tajný klíč použitý pro zvolenou symetrickou šifru.
 • Zprávy ChangeCipherSpec oznamují, že následující komunikace bude šifrovaná.

OpenSSL API - Reference

Děkuji za pozornost. Nějaké otázky?