Kerberos a NFS (Czech)

31 March 2017

Tento článek vznikl jako uživatelský návod pro uživatele serveru perseus.nti.tul.cz na Technické univerzitě v Liberci nicméně může být i pro další uživatele používající datové úložiště CESNETu. Článek je psaný v češtině protože zde není velká pravděpodobnost výskytu cizojazyčných uživatelů. Jelikož server používá pro připojení datového úložiště NFS, tak návod vychází z oficiální dokumentace CESNETu dostupné na: https://du.cesnet.cz/cs/navody/nfs/start.

Nejprve je potřeba jako bežný uživatel zkusit vytvořit Kerberos lístek pomocí:

kinit jmeno_prijmeni@EINFRA

Zde budete požádáni o heslo. Pokud heslo nemáte, tak je potřeba se zaregistrovat na: https://einfra.cesnet.cz/

Poznámka: uživatelské jméno nemusí být nutně ve formátu: jmeno_prijmeni, ale záleží na tom jaké jste si zvolili uživatelské jméno při registraci na stránkách datového úložiště.

Po úspěšném zadání hesla byste měli být schopni vypsat lístek pomocí:

klist -l

Výstupem by mělo být něco jako:

[jiri.hnidek@perseus ~]$ klist -l
Principal name         Cache name
--------------         ----------
jmeno_primeni@EINFRA       FILE:/tmp/krb5cc_1000

Vytvořte si ve svém domovském adresáři prázdný adresář například pomocí:

mkdir cesnet-du3

Následně požádejte správce systému, aby Vám vytvořil v souboru /etc/fstab podobný záznam:

nfs.du3.cesnet.cz:/	/home/jmeno.prijmeni/cesnet-du3  nfs4  sec=krb5,rsize=1048576,wsize=1048576,user  0 0

Správce systému Vám musí vytvořit i záznam v souboru /etc/idmap.conf, kde je nastavené mapování vašeho lokálního uživatelského jména na uživatelské jméno na datovém úložišti CESNETu. V tomto souboru v sekci [Static] by se mělo objevit něco jako:

nfs/jmeno_prijmeni@EINFRA = jmeno.prijmeni

Takže správci prosím sdělte obě Vaše uživatelská jména. Trochu mu tím ušetříte práci.

Po vytvoření Kerberos lístku a záznamu ve /etc/fstab je možné si připojit NFS “disk” datového úložiště pomocí následujícího příkazu:

mount /home/jmeno.prijmeni/cesnet-du3

Teď můžete začít využívat datové úložiště, ale POZOR všechny data ukládejte do adresáře:

/home/jmeno.prijmeni/cesnet-du3/home/jmeno_prijmeni/VO_tul_fm_nti-tape_tape

Pokud data budete ukládat pouze do /home/jmeno.prijmeni/cesnet-du3/home/jmeno_prijmeni, tak vaše data nebudou na datovém úložišti zálohovaná, nebud přístupná z rychlých disků, budete mít dostupnou omezenou diskovou kapacitu a vůbec to budete dělat špatně, takže Vám administrátor datového úložiště brzo pošle výhružný e-mail.

Připojování NFS svazku bez nutnosti zadávat heslo

Abyste nemuseli vždy při pokusu o mapování disků na vizualizační server zadávat heslo, tak je vhodné si vytvořit tzv. keytab soubor pomocí:

ssh -o PubkeyAuthentication=no -o GSSAPIAuthentication=no jmeno_prijmeni@nfs.du3.cesnet.cz "remctl kdc1.cesnet.cz accounts nfskeytab" > ~/krb5.keytab

Pokud jste zadali správně své uživatelské jméno, tak by se vám měl ve vašem domovském adresáři vytvořit soubor krb5.keytab. Toto je bohužel akce, kterou nelze nijak automatizovat, protože nikdo za Vás nemůže zadat uživatelské heslo, které znáte pouze vy osobně. O existenci tohoto souboru informujte správce vizualizačního serveru. Soubor není nikterak nutné posílat e-mailem. Stačí stručná informace, že jste vytvořili soubor krb5.keytab ve vašem domovském adresáři.

Tento soubor administrátor severu zkopíruje do adresáře /etc/krb5.keytab.d/jmeno_prijmeni.keytab a v souboru /etc/cron.daily/krb5_kinit.cron přidá příslušný záznam pro nový keytab soubor. Tento soubor je následně používán pro pravidelnou aktualizaci Vašeho kerberos lístku.

comments powered by Disqus